Yoga Vinyasa 45 min

Yoga, vinyasa för nybörjare. 

På sanskrit betyder Vinyasa ”To place in a special way”.

Vinyasayogan är rörelser i ett dynamisk flöde mellan olika positioner, där det finns stor variation på stående, liggande och sittande positioner.  
Vi rör oss medvetet i en skönt flöde, med närvaro, hjärta och intention och länkar samman med andningen. Mobilitet, styrka, koordination, rörlighet, balans. Det handlar inte om att göra den snyggaste positionen, utan alla har sin unika form. Vi utgår från dagsform och medvetet placerar kroppen med bra teknik i vår unika form.  

Fysiskt finns enorma fördelar och vi kan med Vinyasa bygga en stark och smidig kropp, känna lätthet och släppa spänningar ut från kroppen. Kroppstemperaturen stiger och det sammanlänkat med rörelse och andning har en rensande effekt på både vårt muskulära system och de djupare funktionerna i vårt centrala nervsystemet.

– Vinyasa Yoga är känd för att ge känslor av att lugn i det mest kaotiska flödet. 

Class Date: 02-12-2020

Class time: 10:30 AM

Class Duration: 45 minutes

Class Language: Swedish

Class View: Online

Activity:

Streaming:

Please login to book your seat: Login
LinkedIn
Instagram