BBB – Beach booth burn

Ett benpass streamat från stranden. Allt vi kommer använda oss av är vår egen kroppsvikt. 

Class Date: 09-12-2020

Class time: 08:45 AM

Class Duration: 30 minutes

Class Language: Swedish

Class View: Online

Activity:

Streaming:

Please login to book your seat: Login
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram